Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70814
Dôvodové správy: 2346
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.04.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli 49/2011 účinný od 01.04.2011


Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 01.04.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Lesy a lesné hospodárstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD94 DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli 49/2011 účinný od 01.04.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 49/2011 s účinnosťou od 01.04.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli sa mení a dopĺňa takto:

1.

§ 2 sa dopĺňa písmenami aa) a ab), ktoré znejú:

„aa) škôlkou pozemok, na ktorom sa pestuje sadbový materiál, ab) prevádzkovým zariadením stavba ...

2.

V § 8 odsek 3 znie:

„(3) Lesný porast a semenný zdroj pre kategóriu selektovaný možno uznať ako zdroj pre príslušnú ...

3.

V § 8 ods. 4 sa slová „lesného hospodárskeho plánu9) (ďalej len „plán“)“ nahrádzajú ...

V poznámke pod čiarou k odkazu 9 sa slová „zákona č. 360/2007 Z. z.“ nahrádzajú slovami „neskorších ...

4.

V § 8 odsek 7 znie:

„(7) Testovanie vykonáva Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ...

5.

V § 10 ods. 1 sa slová „Osoba, ktorá zbiera semeno, semennú surovinu, semenáčiky“ nahrádzajú ...

6.

V § 10 ods. 3 sa slová „sa semeno, semenná surovina“ nahrádzajú slovami „semeno, semennú ...

7.

V § 10 ods. 4 sa slová „osoba, ktorá zbiera lesný reprodukčný materiál, požiada“ nahrádzajú ...

8.

V § 10 odsek 6 znie:

„(6) Ak lesný reprodukčný materiál nepochádza z uznaného zdroja alebo neboli splnené povinnosti ...

9.

V § 11 odseky 4 a 5 znejú:

„(4) Sprievodný list pre osivo obsahuje aj údaje o a) čistote osiva, b) klíčivosti osiva alebo ...

10.

V § 13 ods. 2 sa vypúšťa slovo „evidovaný“.

11.

Nadpis § 15 znie:

„Obchodná výmena a vývoz“.

12.

V § 15 ods. 3 sa za slová „obchodnej výmeny“ vkladajú slová „alebo vývozu“ a na konci ...

13.

V § 24 ods. 2 písmeno i) znie:

„i) vedie zoznam škôlok a prevádzkových zariadení na základe evidencie škôlok a prevádzkových ...

14.

Za § 32 sa vkladá § 32a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 32a Prechodné ustanovenia účinné od 1. apríla 2011 (1) Evidenčný kód podľa tohto zákona ...

15.

V § 34 sa slová „právne akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „právne záväzné ...

16.

V prílohe č. 5 sa slová „číselné označenie výškovej zóny“ nahrádzajú slovami „číslo ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20a) znie:

„20a) Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č. 453/2006 ...

17.

V prílohe č. 7 sa slová „Predpokladaný začiatok zberu“ nahrádzajú slovami „Predpokladaný ...

18.

V prílohe č. 8 sa slová „Miesto zberu“ nahrádzajú slovami „Miesto odberu“, slová „Rok ...

19.

V prílohe č. 9 častiach A a B sa slová „Názov a adresa centra“ a v časti C slová „Meno ...

20.

Príloha č. 10 vrátane nadpisu znie:

„Príloha č. 10 k zákonu č. 138/2010 Z. z. SPRIEVODNÝ LIST LESNÉHO REPRODUKČNÉHO MATERIÁLU Prevziať ...

21.

Nadpis prílohy č. 15 znie:

„Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. apríla 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore