Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 06.06.2011

Platnosť od: 01.03.2011
Účinnosť od: 06.06.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Pracovno-právne vzťahy, Miestna štátna správa, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Občianske a politické práva, Trestné právo hmotné, Vojenská služba, Požiarna ochrana, Colné orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD55DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 48/2011 účinný od 06.06.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 48/2011 s účinnosťou od 06.06.2011
MENÍ:
400/2009 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 400/2009 účinný od 01.01.2017 do 31.05.2017 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
346/2005 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2005 účinný od 01.01.2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
346/2005 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov 346/2005 účinný od 01.01.2015 do 31.12.2015 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov
365/2004 Z. z. Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon) 365/2004 účinný od 02.01.2016 Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.03.2024 Zákonník práce
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.01.2023 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019 Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.07.2023 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
Načítavam znenie...
MENU
Hore