Všetky konsolidované znenia predpisu 477/2019

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.02.2020 účinný od 01.02.2020
MENU
Hore