Všetky konsolidované znenia predpisu 475/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2009 účinný od 01.01.2009
MENU
Hore