Dôvodové správy k predpisu 475/2008

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
    K predpisu 475/2008 , dátum vydania: 28.11.2008
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov
    K predpisu 475/2008 , dátum vydania: 28.11.2008
MENU
Hore