Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2014 473/2013 účinný od 01.01.2014


Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 01.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon o štátnom rozpočte na rok 2014 473/2013 účinný od 01.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 473/2013 s účinnosťou od 01.01.2014

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

o štátnom rozpočte na rok 2014

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

§ 1
(1)

Celkové príjmy štátneho rozpočtu na rok 2014 sa rozpočtujú sumou 14 108 311 790 eur. Celkové výdavky ...

(2)

Schodok štátneho rozpočtu na rok 2014 sa určuje sumou 3 283 605 595 eur.

(3)

Celkový prehľad príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu na rok 2014 je uvedený v prílohe ...

(4)

Rozdelenie príjmov štátneho rozpočtu a výdavkov štátneho rozpočtu do jednotlivých kapitol štátneho rozpočtu ...

(5)

Zo štátneho rozpočtu sa v roku 2014 poskytujú do rozpočtov obcí a do rozpočtov vyšších územných celkov ...

(6)

Rezervy štátneho rozpočtu sa v roku 2014 rozpočtujú v celkovej sume 67 345 486 eur; ich rozdelenie je ...

§ 2
(1)

Vláda Slovenskej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií Slovenskej republiky ...

(2)

Úpravami podľa odseku 1 sa celkové výdavky štátneho rozpočtu na rok 2014 uvedené v § 1 ods. 1 môžu prekročiť ...

§ 3
(1)

Štátny príspevok poskytovaný poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ...

(2)

Štátny príspevok pre mladých poskytovaný mladému poberateľovi hypotekárneho úveru z prostriedkov štátneho ...

(3)

Štátny príspevok pre mladomanželov poskytovaný mladomanželom z prostriedkov štátneho rozpočtu podľa ...

§ 4
(1)

Objem záväzkov štátu na splátky istín štátneho dlhu v roku 2014 je 7 476 656 857 eur.5)

(2)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2014 prevziať rámcový úver od Európskej investičnej banky ...

(3)

Vláda Slovenskej republiky je oprávnená v roku 2014 prevziať úverovú linku od Rozvojovej banky Rady ...

§ 5
(1)

Platové tarify6) sa v roku 2014 zvýšia o 0 % od 1. januára 2014, ak sa v kolektívnej zmluve vyššieho ...

(2)

Stupnica platových taríf8) sa v roku 2014 zvýši o 0 % od 1. januára 2014, ak sa v kolektívnej zmluve ...

(3)

Stupnica platových taríf príslušníkov Hasičského a záchranného zboru a Horskej záchrannej služby10) ...

(4)

Funkčné platy príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej ...

(5)

Hodnostné platy profesionálnych vojakov12) sa v roku 2014 zvýšia o 0 % od 1. januára 2014.

(6)

Ak sa podľa odseku 1 v kolektívnej zmluve vyššieho stupňa v štátnej službe na rok 2014 dohodne iné percento ...

§ 6
(1)

Lesy Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2014 do štátneho rozpočtu osobitný odvod zo zisku po ...

(2)

Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Lesy Slovenskej republiky, š. p., na príjmový rozpočtový ...

(3)

Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie ...

(4)

Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Lesy Slovenskej ...

§ 7
(1)

Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., odvedú za rok 2014 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) ...

(2)

Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedú Plemenárske služby Slovenskej republiky, š. p., na ...

(3)

Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie ...

(4)

Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, znížia Plemenárske ...

§ 8
(1)

Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., odvedie za rok 2014 do štátneho rozpočtu osobitný odvod14) ...

(2)

Na úhradu osobitného odvodu podľa odseku 1 odvedie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, š. p., na príjmový ...

(3)

Zúčtovanie osobitného odvodu podľa odseku 1 so štátnym rozpočtom sa vykoná v termíne určenom na zúčtovanie ...

(4)

Ak na osobitný odvod podľa odseku 1 nepostačujú prostriedky nerozdeleného zisku, zníži Lesopoľnohospodársky ...

§ 9

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2014.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

Prílohy

  Príloha č. 1 k zákonu č. 473/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 01

  Príloha č. 2 k zákonu č. 473/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 02

  Príloha č. 3 k zákonu č. 473/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 03

  Príloha č. 4 k zákonu č. 473/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 04

  Príloha č. 5 k zákonu č. 473/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 05

  Príloha č. 6 k zákonu č. 473/2013 Z. z.

  Prevziať prílohu - príloha 06

Poznámky

 • 1)  § 5 ods. 3 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej ...
 • 2)  § 84 zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. ...
 • 3)  § 85a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 4)  § 88a zákona č. 483/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 5)  § 4 ods. 3 zákona č. 386/2002 Z. z. o štátnom dlhu a štátnych zárukách a ktorým sa dopĺňa zákon č. 291/2002 ...
 • 6)  § 113 ods. 3 zákona č. 400/2009 Z. z.o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • 7)  § 2 ods. 3 písm. c) zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov. ...
 • 8)  § 28 ods. 1 zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom ...
 • 9)  § 2 ods. 3 písm. d) zákona č. 2/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
 • 10)  § 131 ods. 2 zákona č. 315/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.
 • 11)  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. ...
 • 12)  § 139 ods. 4 zákona č. 346/2005 Z. z.o štátnej službe profesionálnych vojakov ozbrojených síl Slovenskej ...
 • 13)  § 85 ods. 6 zákona č. 73/1998 Z. z. v znení neskorších predpisov.§ 80 ods. 5 zákona č. 200/1998 Z. z. ...
 • 14)  § 8 ods. 3 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v znení neskorších predpisov.
 • 15)  Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 175/1993 Z. z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov. ...
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore