Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71261
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
25.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2005 účinný od 01.11.2005


Platnosť od: 20.10.2005
Účinnosť od: 01.11.2005
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Lekári, zdravotnícki zamestnanci, Zdravé životné podmienky, Jedy, narkotiká, toxikománia, Základné práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD3 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 465/2005 účinný od 01.11.2005
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 465/2005 s účinnosťou od 01.11.2005

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení ...

1.

V § 4 ods. 1 sa za slovom „ekvivalent“ vypúšťa čiarka a slová „miesto a čas výroby“ ...

2.

V § 4 ods. 7 sa slová „musia všeobecné varovanie a dodatočné varovanie pokrývať plochu najmenej ...

3.

V § 5 odsek 5 znie:

„(5) Skúšky na overovanie správnosti deklarovaných údajov podľa odseku 4 vykonávajú akreditované ...

4.

V § 6 ods. 1 písm. d) sa na konci vypúšťa čiarka a pripájajú sa slová „vrátane stánkov, ...

5.

V § 7 ods. 1 písm. b) a d) sa vypúšťajú slová „okrem fajčiarní vyhradených pre zamestnancov“ ...

6.

V § 7 sa odsek 1 dopĺňa písmenom j), ktoré znie:

„j) v priestoroch, v ktorých sú mladiství vo väzbe alebo v ktorých vykonávajú trest odňatia ...

7.

V § 8 ods. 2 sa slová „§ 6 ods. 1“ nahrádzajú slovami „§ 6 ods. 2“.

8.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

„(3) Fyzická osoba-podnikateľ a právnická osoba, ktoré prevádzkujú zariadenia, v ktorých je ...

9.

V § 9 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Zistené porušenia zákona podľa § 4 až 7 kontrolné orgány uvedené v odseku 1 písm. a), ...

Doterajší odsek 3 sa označuje ako odsek 4.

10.

V poznámke pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa citácia „o ochrane zdravia ľudí“.

11.

V § 10 sa za odsek 4 vkladá nový odsek 5, ktorý znie:

„(5) Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky uloží pokutu od 100 000 Sk ...

Doterajšie odseky 5 až 9 sa označujú ako odseky 6 až 10.

12.

V § 10 ods. 8 sa vypúšťajú slová „s výnimkou odseku 8“.

13.

V § 10 sa vypúšťa odsek 9.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 9.

14.

§ 11 vrátane nadpisu znie:

„§ 11 Priestupky (1) Priestupku sa dopustí ten, kto a) poruší zákaz fajčenia podľa § 7 ods. ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 6 znie:

„6) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.“. ...

15.

Príloha vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 377/2004 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH AKTOV EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2005.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore