Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 464/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015

Platnosť od: 20.10.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD5DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 464/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 464/2005 s účinnosťou od 01.01.2006
Načítavam znenie...
MENU
Hore