Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71191
Dôvodové správy: 2421
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
13.08.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 464/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015


Platnosť od: 20.10.2005
Účinnosť od: 01.01.2006
Účinnosť do: 30.06.2015
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo EÚ, Ústava, ústavné zákony, Štátne orgány, Občianske a politické práva, Združovanie a zhromažďovanie, Medzinárodné orgány a organizácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD5 DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky a zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení neskorších predpisov 464/2005 účinný od 01.01.2006 do 30.06.2015
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 464/2005 s účinnosťou od 01.01.2006

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto: ...

1.

V § 12 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Volebné okrsky sa označia v rámci obce poradovým číslom v súvislom číselnom rade arabskými ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5 .

2.

§ 14 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4)
Zapisovateľ skladá sľub v znení a spôsobom uvedenými v § 13 ods. 6.“.

3.

V § 18 odsek 7 znie:

„(7) Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 90 dní predo dňom volieb. Kaucia ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 11 sa vypúšťa.

4.

V § 38 ods. 1 sa vypúšťa posledná veta.

5.

V § 50 odsek 2 znie:

„(2) Zamestnávateľ, ktorý vyplatil náhradu mzdy alebo platu podľa odseku 1, má nárok, aby mu ...

6.

V § 50 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

„(3) Náhradu podľa odseku 1 vyplatí príslušný orgán do 30 dní od uplatnenia nároku.“. ...

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.

Čl. II

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z. ...

1.

V § 4 ods. 2 sa slovo „nedeľu“ nahrádza slovom „sobotu“.

2.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 8, ktorý znie:

„(8) Členovia okrskovej volebnej komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 9a znie:

„9a)
§ 18 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.“.

3.

V § 13 odsek 7 znie:

„(7) Politická strana alebo koalícia uhradí kauciu najneskôr 65 dní predo dňom volieb. Kaucia ...

4.

V § 23 ods. 2 sa na konci pripája táto veta: „Ak volič nepreukáže svoju totožnosť, hlasovanie ...

5.

V § 23 ods. 4 sa za slová „na území Slovenskej republiky“ vkladajú slová „a ani na území ...

6.

V § 23 ods. 5 sa slová „najviac u jedného z kandidátov“ nahrádzajú slovami „najviac u dvoch ...

7.

V § 28 ods. 1 v tretej vete sa slová „jednému kandidátovi“ nahrádzajú slovami „dvom kandidátom“. ...

8.

V § 35 odsek 3 znie:

„(3) Ústredná volebná komisia uverejní celkový výsledok volieb až po ukončení volieb v tom ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2006.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Hrušovský v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore