Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 69259
Dôvodové správy: 2115
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
20.07.2019
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o vojnových veteránoch a o doplnení zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a dolnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 463/2003 účinný od 01.01.2019 do 31.12.2020


Platnosť od: 27.11.2003
Účinnosť od: 01.01.2019
Účinnosť do: 31.12.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Právo sociálneho zabezpečenia, Polícia, Zväz väzenskej a justičnej stráže, Vojenská služba

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD DS5 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 463/2003 s účinnosťou od 01.01.2019 na základe 171/2018


§ 3
Konanie o priznaní postavenia vojnového veterána

(1)
O priznaní postavenia vojnového veterána rozhoduje ministerstvo na základe písomnej žiadosti.
(2)
Žiadosť podľa odseku 1 obsahuje
a)
titul, meno a priezvisko osoby, ktorá žiadosť podáva (ďalej len „žiadateľ“),
b)
údaj o dosiahnutej vojenskej hodnosti žiadateľa,
c)
dátum a miesto narodenia žiadateľa,
d)
adresa trvalého pobytu žiadateľa,
e)
údaj o štátnom občianstve žiadateľa,
f)
dôvod skončenia služobného pomeru, ak žiadateľ bol v služobnom pomere,
g)
vlastnoručný podpis žiadateľa.
(3)
Žiadosť ďalej obsahuje údaje potvrdzujúce splnenie podmienok podľa § 2 ods. 2. K žiadosti podľa odseku 2 sa priloží fotografia s rozmermi 3 cm x 3,5 cm a overená kópia osvedčenia podľa osobitného predpisu,7) ak bolo toto osvedčenie žiadateľovi vydané.
(4)
Ak žiadateľ spĺňa podmienky podľa § 2 ods. 2, namiesto rozhodnutia vydá ministerstvo žiadateľovi preukaz vojnového veterána (ďalej len „preukaz“).
(5)
Ministerstvo rozhodne o priznaní postavenia vojnového veterána do šiestich mesiacov od doručenia žiadosti podľa odseku 1. O udelení výnimky z § 2 a o odstránení tvrdosti zákona rozhoduje minister obrany Slovenskej republiky (ďalej len „minister“).
(6)
Preukaz oprávňuje vojnového veterána
a)
zúčastňovať sa na podujatiach vojnových veteránov podľa § 5 písm. d),
b)
na poskytovanie zabezpečenia podľa § 5 písm. e) až g).
(7)
Vzor preukazu je uvedený v prílohe.
(8)
Na konanie podľa tohto zákona sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní,8) ak tento zákon neustanovuje inak.
zobraziť paragraf
§ 4
Vymenúvanie a povyšovanie vojnových veteránov do vojenských hodností

(1)
Vojnového veterána možno vymenovať do vojenskej hodnosti alebo povýšiť do vyššej vojenskej hodnosti.
(2)
Vojnového veterána vymenúva do generálskej hodnosti a povyšuje do vyššej generálskej hodnosti prezident Slovenskej republiky; do ostatných vojenských hodností vojnového veterána vymenúva alebo povyšuje minister.
(3)
Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na vojnových veteránov, ktorých možno vymenúvať do vojenských hodností alebo povyšovať do vyšších vojenských hodností podľa osobitného predpisu.9)
(4)
Podrobnosti o vymenúvaní a povyšovaní osôb podľa odseku 1 do vojenských hodností určí prezident Slovenskej republiky.


§ 5
Ministerstvo


Ministerstvo
a)
rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,
b)
vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,
c)
vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,
d)
usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia,
e)
zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
f)
zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom,10)
g)
zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,11)


§ 6
Ministerstvo vojnovým veteránom

a)
zabezpečuje vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a liečebnú starostlivosť po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky [§ 2 ods. 2 písm. a)] najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
b)
poskytuje rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach ministerstva,10)
c)
poskytuje kúpeľnú starostlivosť v kúpeľných ústavoch.11)


§ 6a
Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. apríla 2009

(1)
Účastník protikomunistického odboja, ktorému bolo priznané postavenie vojnového veterána pred 1. aprílom 2009, toto postavenie stráca.
(2)
Ak bol účastníkovi protikomunistického odboja vydaný preukaz vojnového veterána podľa § 3 ods. 4, tento preukaz stráca platnosť.
zobraziť paragraf
§ 5
Ministerstvo


Ministerstvo
a)
rozhoduje o priznaní postavenia vojnového veterána a vojnového veterána in memoriam,
b)
vedie evidenciu vojnových veteránov a vojnových veteránov in memoriam,
c)
vydáva preukaz vojnovému veteránovi a dekrét blízkej osobe vojnového veterána in memoriam,
d)
usporadúva podujatia vojnových veteránov a podľa rozhodnutia ministra zabezpečuje prepravu vojnových veteránov a ich sprevádzajúcich osôb na tieto podujatia,
e)
zabezpečuje vojnovým veteránom podľa § 2 ods. 2 písm. a) po návrate z výkonu vojenskej služby mimo územia Slovenskej republiky vyšetrenia a kontroly zdravotného stavu, dispenzárnu starostlivosť a zdravotnú starostlivosť najmä v zdravotníckych zariadeniach v pôsobnosti ministerstva,
f)
zabezpečuje vojnovým veteránom rekreačnú starostlivosť v rekreačných zariadeniach určených ministerstvom,10)
g)
zabezpečuje vojnovým veteránom kúpeľnú starostlivosť v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach určených Vojenským úradom sociálneho zabezpečenia,11)
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
2014 Judikaty.info - všetky práva vyhradené
v1.5 - webdesign @ bart.sk

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore