Všetky konsolidované znenia predpisu 451/2008

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2012 404/2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2012
2 01.12.2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2011
MENU
Hore