Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2011

Platnosť od: 21.11.2008
Účinnosť od: 01.12.2008
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Finančné právo, Právo EÚ, Správne poplatky, Cudzinecký režim, Živnostenské podnikanie, Obyvateľstvo a občianstvo, Advokácia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD5DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 451/2008 účinný od 01.12.2008 do 31.12.2011
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 451/2008 s účinnosťou od 01.12.2008
Načítavam znenie...
MENU
Hore