Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71938
Dôvodové správy: 2555
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
26.02.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2012 účinný od 01.01.2013


Platnosť od: 29.12.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Životné prostredie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD6 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov v znení neskorších predpisov a o doplnení zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 448/2012 účinný od 01.01.2013
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 448/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 151/2002 Z. z. o používaní genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov ...

1.

V § 1 ods. 1 sa slová „genetických technológií a geneticky modifikovaných organizmov“ nahrádzajú ...

2.

V § 2 ods. 1 sa slová „vrátane mikroorganizmov“ nahrádzajú slovami „a geneticky modifikované ...

3.

V § 2 ods. 2 celom texte sa za slovo „organizmov“ vkladajú slová „a mikroorganizmov“.

4.

V § 2 ods. 3 sa na konci pripájajú tieto slová: „a mikroorganizmu.“.

5.

V § 3 odsek 1 znie:

„(1) Génovými metódami a génovými technikami sú konkrétne cielené metódy a techniky, ktorými ...

6.

V § 3 ods. 3 písm. c) sa slovo „organizmov“ nahrádza slovom „mikroorganizmov“.

7.

Nadpis § 4 znie: „Geneticky modifikovaný organizmus a geneticky modifikovaný mikroorganizmus“. ...

8.

V § 4 ods. 2 sa slovo „organizmus“ nahrádza slovom „mikroorganizmus“.

9.

V § 5 ods. 1 až 3, § 7 ods. 1, § 8 ods. 2, § 9 ods. 1, § 9 ods. 2 písm. b), § 9 ods. 3 a 4, ...

10.

V § 6 odsek 2 znie:

„(2) Havária na účely tohto zákona je udalosť, pri ktorej došlo pri používaní geneticky modifikovaných ...

11.

V § 7 odsek 2 znie:

„(2) Ochranné opatrenia sú fyzické zábrany, prípadne kombinované s biologickými a chemickými ...

12.

V § 8 odsek 1 znie:

„(1) Používanie v uzavretých priestoroch je činnosť, ktorou sa organizmy a mikroorganizmy geneticky ...

13.

V § 8 ods. 3 sa za slovo „štátov“ vkladajú slová „Európskej únie alebo štátov, ktoré ...

14.

§ 9 sa dopĺňa odsekom 10, ktorý znie:

„(10) Zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a správnej mikrobiologickej praxe v uzavretých ...

15.

V § 10 ods. 1 písm. c) sa vypúšťajú slová v zátvorke „odsek 3“ .

16.

V § 10 ods. 4 sa slová „odseku 3“ nahrádzajú slovami „odseku 2 alebo odseku 3“.

17.

V § 12 ods. 2 písmeno b) znie:

„b) údaje o geneticky modifikovaných organizmoch a geneticky modifikovaných mikroorganizmoch, s ...

18.

V § 12 odsek 3 znie:

„(3) Po získaní súhlasu na prvé použitie uzavretých priestorov sa ďalšie používanie uzavretých ...

19.

§ 15 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ustanovenia § 15 až 22 sa vzťahujú aj na zámerné uvoľňovanie geneticky modifikovaných ...

20.

V § 24 ods. 2 písm. b) prvom bode, § 35 ods. 4 písm. e) a f), § 36 ods. 2 písm. b), § 37 ods. ...

21.

V § 32 ods. 2 úvodnej vete sa slová „podľa § 12 ods. 2 písm. b) alebo písmena c)“ nahrádzajú ...

22.

V § 32 odsek 5 znie:

„(5)
Ministerstvo posúdi ohlásenia v lehote do 45 dní odo dňa ich doručenia.“.

23.

V § 32 ods. 6 úvodná veta znie: „Lehota podľa odseku 5 neplynie“.

24.

V § 33 sa vypúšťajú odseky 6 a 7.

Doterajší odsek 8 sa označuje ako odsek 6.

25.

V § 40a sa slová „akty Európskych spoločenstiev a“ nahrádzajú slovami „záväzné akty“. ...

26.

Názov prílohy znie: „ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNE ZÁVÄZNÝCH AKTOV EURÓPSKEJ ÚNIE“.

Čl. II

Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 4 ods. 2 písm. c) sa pred slovo „zmena“ vkladá slovo „malá“.

Čl. III - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2013.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore