Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71252
Dôvodové správy: 2425
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
21.09.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 445/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011


Platnosť od: 19.11.2008
Účinnosť od: 01.01.2009
Účinnosť do: 31.12.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Mena, obeh peňazí

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4 JUD4 DS4 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike 445/2008 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 445/2008 s účinnosťou od 01.01.2009

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v súvislosti ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení zákona č. 215/2002 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 45 ods. 1 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

2.

V § 79 ods. 3 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach a lotériách a iných podobných hrách ...

V § 18 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 14 ods. 1 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

2.

V § 14a ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.

Čl. IV

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

1.

V § 13 ods. 9 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

2.

V § 18c ods. 4 sa slová „stovky korún“ nahrádzajú slovom „eurá“.

Čl. V

Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

1.

V § 13 ods. 1 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

2.

V § 13 ods. 2 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“ a slová „4000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 19 ods. 3 sa slová „4000 Sk“ nahrádzajú slovami „132 eur“, slová „500 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

4.

V § 21 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“, slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

5.

V § 22 ods. 2 sa slová „2000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“, slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

6.

V § 22 ods. 3 sa slová „2000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.

7.

V § 23 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

8.

V § 24 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“, slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

9.

V § 25 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

10.

V § 26 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

11.

V § 27 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

12.

V § 28 ods. 2 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

13.

V § 29 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

14.

V § 32 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.

15.

V § 35 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“ a slová „5000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

16.

V § 42 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.

17.

V § 42a ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

18.

V § 45 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.

19.

V § 46 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

20.

V § 47 ods. 2 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“, slová „3000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

21.

V § 48 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

22.

V § 49 ods. 2 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“, slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 ...

23.

V § 50 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

Čl. VI

Zákon Slovenskej národnej rady č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení ...

V § 28 ods. 1 a 2 sa slová „200 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

Čl. VII

Zákon Slovenskej národnej rady č. 401/1990 Zb. o meste Košice v znení zákona Slovenskej národnej rady ...

V § 23 ods. 1 a 2 sa slová „200 000 Kčs“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

Čl. VIII

Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 231/1992 Zb., ...

1.

V § 63 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

2.

V § 64 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

3.

V § 65 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

4.

V § 65a ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

5.

V § 65a ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

6.

V § 65a ods. 3 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.

7.

V § 65a ods. 4 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.

8.

V § 65b ods. 1 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

9.

V § 65c sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

Čl. IX

Zákon Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícii v znení zákona Národnej rady Slovenskej ...

V § 26b ods. 1 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

Čl. X

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky ...

V § 9b ods. 2 sa slová „1000 Sk do 10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur do 331 eur“ a slová „100 000 ...

Čl. XI

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch Slovenskej republiky ...

V § 14 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

Čl. XII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona ...

1.

V § 31 ods. 1 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9958 eur“.

2.

V § 31 ods. 2 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

3.

V § 31 ods. 3 sa slová „300 000 Sk“ nahrádzajú slovami „9958 eur“.

4.

V § 31 ods. 4 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

5.

V § 31 ods. 5 sa slová „1 milióna Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“ a slová „300 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

6.

V § 32 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „50 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

Čl. XIII

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách v znení ...

1.

V § 120 ods. 1 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.

2.

V § 120 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

3.

V § 120 ods. 3 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

Čl. XIV

Zákon č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky ...

1.

V § 7 ods. 1 sa slová „2000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 eur“.

2.

V § 24 ods. 2 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.

Čl. XV

Zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení ...

1.

V § 25 ods. 2 sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.

2.

V § 33 ods. 3 písm. a) sa slová „ jeden milión Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.

3.

V § 33 ods. 3 písm. b) sa slová „päť miliónov Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.

Čl. XVI

Zákon č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, ...

1.

V § 48a ods. 3 písm. c) a d) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 eura“.

2.

V § 48a ods. 3 písm. e) sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638,78 eura“ a slová „500 000 Sk“ ...

3.

V § 48a ods. 4 sa slová „v slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách“ a slová „vklady v bankách ...

4.

V § 48a odsek 6 znie:

„(6) Majetok podľa odseku 3 písm. c) a d) sa na účely majetkového priznania ocení cenou obvyklou okrem ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13aa znie:

„13aa) Čl. 12 ods. 12.1 Protokolu o Štatúte Európskeho systému centrálnych bánk a Európskej centrálnej ...

5.

V § 75 ods. 3 sa slová „v slovenskej mene pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú ...

6.

V § 75 ods. 4 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

7.

V § 85 odseky 3 a 4 znejú:

„(3) Pre jednotlivé platové triedy policajtov okrem príslušníkov Policajného zboru sa určuje funkčný ...

8.

V § 85 ods. 6 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

9.

V § 86 ods. 2 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

10.

V § 87 odseky 1 a 2 znejú:

„(1) Policajtom okrem príslušníkov Policajného zboru patrí hodnostný príplatok v týchto sumách: Hodnosť ...

11.

V § 88 ods. 1 sa slová „1 000 až 15 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,50 eura až 498 eur“.

12.

V § 88a sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,50 eura“.

13.

V § 89 ods. 2 sa slová „ celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

14.

V § 91 ods. 5 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

15.

V § 92 ods. 2 sa slová „100 Sk až 1 100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura až 37 eur“ a slová „300 Sk ...

16.

V § 92 ods. 7 sa slová „40 Sk“ nahrádzajú slovami „1,50 eura“.

17.

V § 92 ods. 8 sa slová „60 Sk“ nahrádzajú slovami „2 eurá“.

18.

V § 92 ods. 9 sa slová „15 Sk“ nahrádzajú slovami „0,50 eura“.

19.

V § 93 ods. 1 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,50 eura“ a slová „1 500 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

20.

V § 93 ods. 2 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

21.

V § 93a sa slová „1500 Sk“ nahrádzajú slovami „50 eur“.

22.

V § 94 sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

23.

V § 95 ods. 1 sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

24.

V § 95 ods. 2 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „7 eur“.

25.

V § 95 ods. 3 sa slová „100 Sk“ nahrádzajú slovami „3,50 eura“.

26.

V § 95 ods. 4 písm. c) sa slová „600 Sk“ nahrádzajú slovami „20 eur“.

27.

V § 95 ods. 5 sa slová „400 Sk“ nahrádzajú slovami „13,50 eura“.

28.

V § 96 písm. a) sa slová „1 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33,50 eura“.

29.

V § 96 písm. b) sa slová „800 Sk“ nahrádzajú slovami „27 eur“.

30.

V § 96 písm. c) sa slová „700 Sk“ nahrádzajú slovami „23,50 eura“.

31.

V § 97 sa slová „200 Sk“ nahrádzajú slovami „7 eur“ a slová „3000 Sk“ sa nahrádzajú slovami „100 eur“. ...

32.

V § 104 ods. 5 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

33.

V § 107 ods. 1 sa slová „slovenskej mene; v inej mene ako slovenskej mene“ nahrádzajú slovami „v eurách; ...

34.

V § 109 odseky 1 až 5 znejú:

„(1) Policajtovi, ktorý je vyslaný na výkon štátnej služby v zahraničí alebo ktorý bol vyslaný na denné ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 25 znie:

„25) § 99 zákona č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

35.

V § 109 ods. 9 a 13 sa slová „v slovenských korunách“ nahrádzajú slovami „v eurách“.

36.

V § 110 ods. 2, § 122 ods. 1, 3, 4 a 6, § 123, § 124, § 125 ods. 2 až 4, § 128 ods. 1 a 2, § 132 ods. ...

37.

V § 110 ods. 5 sa slová „v cudzej mene vo výške“ nahrádzajú slovami „v eurách alebo cudzej mene v hodnote“. ...

38.

V § 112 ods. 4 sa slová „celé koruny do výšky 50 halierov nadol a od 50 halierov vrátane nahor“ nahrádzajú ...

39.

V § 113 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Policajtovi, ktorý je preložený na inú funkciu podľa § 35 ods. 1 písm. a) do iného miesta výkonu ...

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 3 až 5.

40.

V § 114 ods. 1 písm. c) sa slová „1 300 Sk“ nahrádzajú slovami „43,16 eura“ a slová „650 Sk“ sa nahrádzajú ...

41.

V § 114 ods. 3 sa slová „7 800 Sk“ nahrádzajú slovami „258,92 eura“.

42.

Nadpis § 122 znie: „Stravné pri zahraničnej služobnej ceste“.

43.

Nadpis § 125 znie: „Vylúčenie súbehu náhrad“.

44.

V § 125 ods. 1 sa slová „slovenskej mene“ nahrádzajú slovom „eurách“.

45.

Nadpis § 128 znie: „Náhrada cestovných výdavkov a stravného poskytovaného policajtovi v eurách alebo ...

46.

V § 141a ods. 1 sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,36 eura“.

47.

V § 185 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663,87 eura“.

48.

V § 268 ods. 1 sa slová „celé desaťkoruny“ nahrádzajú slovami „50 eurocentov“.

49.

V § 268 ods. 2 a 3 sa slovo „desaťkoruny“ nahrádza slovami „50 eurocentov“.

50.

§ 268 sa dopĺňa odsekmi 4 a 5, ktoré znejú:

„(4) Suma percentuálnej sadzby príslušnej časti služobného platu podľa § 130 ods. 2 a suma percentuálnej ...

52.

Za § 287d sa vkladá nový § 287e, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 287e Prechodné ustanovenie účinné od 1. januára 2009 Peňažné údaje v majetkovom priznaní podanom ...

Čl. XVII

Zákon č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní ...

1.

V § 16 sa slová „4 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „132 775 eur“.

2.

V § 19 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“ a slová „100 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

3.

V § 20 ods. 2 sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387 eur“.

Čl. XVIII

Zákon č. 298/1999 Z. z. o správe štátnych hraníc v znení zákona č. 515/2003 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 8 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“.

2.

V § 9 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

Čl. XIX

Zákon č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení ...

V § 18 ods. 1 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

Čl. XX

Zákon č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 215/2004 ...

1.

V § 59 ods. 1 sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8298 eur“.

2.

V § 59 ods. 2 až 4 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

3.

V § 61 ods. 2 sa slová „3000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.

4.

V § 61 ods. 3 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

5.

V § 61 ods. 4 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

Čl. XXI

Zákon č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení zákona č. 438/2002 Z. z., zákona č. 666/2002 ...

1.

V § 69 ods. 3 písm. x) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1 659,69 eura“.

2.

V § 70 ods. 3 a 6 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596,95 eura“.

3.

V § 108 ods. 2, § 109 ods. 2, § 111 ods. 1, § 117, § 122 ods. 3 a § 131 ods. 1 sa slová „celé desiatky ...

4.

V § 112 odsek 1 znie:

„(1) Príslušníkovi patrí hodnostný príplatok podľa dosiahnutej hodnosti: Hodnosť hodnostný príplatokv eurách ...

5.

V § 118 ods. 1 až 6 sa slová „celé koruny“ nahrádzajú slovami „desať eurocentov“.

Čl. XXII

Zákon č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov sa mení ...

1.

V § 3 ods. 2 sa slová „20 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur“ a slová „200 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

2.

V § 19 ods. 1 písm. c) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.

3.

V § 32 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

4.

V § 35 ods. 2 písm. d) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

5.

V § 36 ods. 1 sa slová „10 000 Sk do 100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur do 3319 eur“.

Čl. XXIII

Zákon č. 48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 76 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

2.

V § 76 ods. 3 sa slová „5000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

3.

V § 77 ods. 2 sa slová „120 000 Sk do 150 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3000 eur do 5000 eur“.

4.

V § 77 ods. 3 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

5.

V § 77 ods. 4 sa slová „120 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3000 eur do 5000 eur“.

Čl. XXIV

Zákon č. 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme v znení zákona č. 579/2004 Z. z., zákona č. ...

1.

V § 18 ods. 1 sa slová „200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „6638 eur“.

2.

V § 19 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

Čl. XXV

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 6 ods. 1 poslednej vete sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.

2.

V § 12 ods. 3 sa slová „pred rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu7)“ nahrádzajú slovami „v eurách ...

3.

V § 12 ods. 4 písm. e) sa slová „určeného pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea)“ ...

4.

V § 25 ods. 3 písm. f) sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331,93 eura“.

5.

V § 60 ods. 3 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.

6.

V § 60 ods. 4 sa slová „pred jeho rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „pred ...

7.

V § 60 ods. 5 písm. e) sa slová „určených pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea)“ nahrádzajú ...

8.

V § 72 ods. 1 sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,36 eura“.

9.

V § 72 ods. 2 sa slová „7 000 Sk“ nahrádzajú slovami „232,36 eura“.

10.

V § 97 ods. 9 sa slová „na celé slovenské koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.

11.

V § 98 ods. 2 sa slová „pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu“ nahrádzajú slovami „pred ...

12.

V § 98 ods. 5 sa slová „určených pred ich rozdelením na slovenskú menu a cudziu menu3ea)“ nahrádzajú ...

13.

V § 109 ods. 1 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.

14.

V § 109 ods. 2 sa slová „na celé koruny“ nahrádzajú slovami „na eurocenty“.

15.

Za § 143n sa vkladá § 143o, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 143o Prechodné ustanovenia účinné od 1. januára 2009 (1) Na výpočet dávok nemocenského zabezpečenia ...

Čl. XXVI

Zákon č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení ...

V § 14 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“ a slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XXVII

Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

1.

V § 30a ods. 2 sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“, slová „500 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

2.

V § 31 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.

3.

V § 31 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

4.

V § 31 ods. 1 písm. c) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

5.

V § 31 ods. 1 písm. d) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

Čl. XXVIII

Zákon č. 544/2002 Z. z. o Horskej záchrannej službe v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona č. 567/2005 ...

1.

V § 13 ods. 1 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

2.

V § 14 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

Čl. XXIX

Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení ...

1.

V § 19 ods. 2 písm. e) sa slová „3 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 eur“.

2.

V § 68 ods. 1 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur“.

3.

V § 68 ods. 1 písm. b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

4.

V § 68 ods. 1 písm. c) sa slová „250 000 Sk“ nahrádzajú slovami „8298 eur“.

5.

V § 68 ods. 1 písm. d) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

6.

V § 69 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádza nahrádzajú slovami „1659 eur“ a slová „20 000 Sk“ sa nahrádzajú ...

Čl. XXX

Zákon č. 331/2003 Z. z. o voľbách do Európskeho parlamentu v znení zákona č. 515/2003 Z. z., zákona ...

V § 13 ods. 3 písm. e) sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

Čl. XXXI

Zákon č. 477/2003 Z. z. o ochrane štátnej hranice v znení zákona č. 558/2005 Z. z. a zákona č. 342/2007 ...

1.

V § 9 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

2.

V § 10 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

Čl. XXXII

Zákon č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení zákona č. 464/2005 Z. ...

V § 18 ods. 4 písm. b) sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

Čl. XXXIII

Zákon č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach sa mení takto:

1.

V § 22 ods. 4 sa slová „25 000 Sk a viac“ nahrádzajú slovami „829 eur a viac“.

2.

V § 23 ods. 1 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“.

3.

V § 23 ods. 2 písm. e) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

4.

V § 31 ods. 1 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

5.

V § 31 ods. 2 písm. a) sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

6.

V § 34 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur“.

Čl. XXXIV

Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení zákona č. 335/2007 Z. z. sa mení takto:

1.

V § 8 ods. 2 sa slová „50 000 Sk“ nahrádzajú slovami „1659 eur“.

2.

V § 9 ods. 2 sa slová „500 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 596 eur“.

Čl. XXXV

Zákon č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

V § 56 ods. 7 písm. a) sa slová „1 000 000 Sk do 5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 193 eur do 165 ...

2.

V § 56 ods. 7 písm. b) sa slová „5 000 000 Sk do 10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur do 331 ...

3.

V § 56 ods. 7 písm. c) sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939 eur“.

4.

V § 91 ods. 2 sa slová „100 000 Sk do 2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3319 eur do 66 387 eur“, slová ...

5.

V § 91 ods. 3 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

6.

V § 92 ods. 2 sa slová „20 000 Sk do 200 000 Sk“ nahrádzajú slovami „663 eur do 6 638 eur“, slová „5 ...

7.

V § 92 ods. 4 sa slová „5 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur“ a slová „10 000 Sk“ sa nahrádzajú slovami ...

Čl. XXXVI

Zákon č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona ...

V § 14 ods. 2 sa slová „5 000 Sk do 10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 eur do 331 eur“, slová „5 000 ...

Čl. XXXVII

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto: ...

1.

V § 30 ods. 2 sa slová „10 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 eur“.

2.

V § 30 ods. 3 sa slová „1000 Sk“ nahrádzajú slovami „33 eur“.

Čl. XXXVIII

Zákon č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním ...

1.

V § 32 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „3 319 eur“.

2.

V § 33 ods. 1 písm. a) sa slová „5 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „165 969 eur“.

3.

V § 33 ods. 1 písm. b) sa slová „3 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „99 581 eur“.

4.

V § 33 ods. 1 písm. c) sa slová „2 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „66 387 eur“.

5.

V § 33 ods. 2 sa slová „10 000 000 Sk“ nahrádzajú slovami „331 939 eur“.

Čl. XXXIX

Tento zákona nadobúda účinnosť 1. januára 2009.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore