Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014

Platnosť od: 21.12.2013
Účinnosť od: 15.01.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 226/1994 Z. z. o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore v znení zákona č. 300/2008 Z. z. 438/2013 účinný od 15.01.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 438/2013 s účinnosťou od 15.01.2014

Neevidujeme žiadne dôvodové správy k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore