Všetky konsolidované znenia predpisu 43/2024

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2025 účinný od 01.01.2025
2 01.07.2024 účinný od 01.07.2024 do 31.12.2024
MENU
Hore