Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 426/2020 účinný od 31.12.2020 do 31.03.2021

Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 31.12.2020
Účinnosť do: 31.03.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 426/2020 účinný od 31.12.2020 do 31.03.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 426/2020 s účinnosťou od 31.12.2020

Legislatívny proces k zákonu 426/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. V

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ...

1.

V čl. I bode 15 sa slovo „január“ vo všetkých tvaroch v celom texte vrátane nadpisu nahrádza slovom ...

2.

V čl. V sa slová „čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15, čl. II až IV“ nahrádzajú slovami „čl. II a III“ a ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla ...

Zuzana Čaputová v. r.v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore