Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72101
Dôvodové správy: 2596
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
06.05.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 426/2020 účinný od 01.04.2021


Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.04.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Školstvo a vzdelávanie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 426/2020 účinný od 01.04.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 426/2020 s účinnosťou od 01.04.2021

Legislatívny proces k zákonu 426/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 13 ods. 1 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
tehotenské,“.

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

2.

§ 32 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Plynutie ochrannej lehoty na účely nároku na tehotenské sa neskončí z dôvodu vzniku sociálneho ...

3.

V prvej časti druhej hlavy sa za štvrtý diel vkladá nový piaty diel, ktorý vrátane nadpisu znie:

„PIATY DIEL TEHOTENSKÉ Podmienky nároku na tehotenské § 47a (1) Poistenkyňa, ktorá je tehotná, má nárok ...

Doterajší piaty diel až siedmy diel sa označuje ako šiesty diel až ôsmy diel.

4.

V § 54 ods. 5 sa za slovo „materského“ vkladajú slová „a tehotenského“.

5.

V § 156 ods. 1 sa za písmeno d) vkladá nové písmeno e), ktoré znie:

„e)
vystavenie potvrdenia o skončení tehotenstva,“.

Doterajšie písmená e) až i) sa označujú ako písmená f) až j).

6.

V § 233 sa odsek 2 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) potvrdzovať očakávaný deň pôrodu a deň skončenia tehotenstva na tlačive určenom Sociálnou poisťovňou.“. ...

7.

Za § 293fm sa vkladá § 293fn, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293fn Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. apríla 2021 Ak začiatok 27. týždňa pred očakávaným ...

Čl. II

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 16a ods. 6 sa slová „štipendiá a motivačné štipendiá (§ 96)“ nahrádzajú slovami „štipendiá, motivačné ...

2.

V § 73 ods. 4 písm. f) sa slová „§ 95 a 97a“ nahrádzajú slovami „§ 95, 96b a 97a“.

3.

V § 89 ods. 7 celom texte sa slová „§ 96 a 96a“ nahrádzajú slovami „§ 96, 96a a 96b“.

4.

V § 91 ods. 3 druhej vete sa za číslo „96“ vkladajú slová „a 96b“.

5.

Za § 96a sa vkladá § 96b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 96b Tehotenské štipendium z prostriedkov štátneho rozpočtu (1) Tehotnej študentke, ktorá má trvalý ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 49abaa znie:

„49abaa) § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.“.

Čl. III

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

1.

§ 5 sa dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e)
tehotenské.“.

2.

Za § 9 sa vkladá § 9a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Tehotenské (1) Policajtka a profesionálna vojačka, ktorá je tehotná, má nárok na tehotenské, ak ...

3.

V § 83 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d)
tehotenské,“.

Doterajšie písmená d) až f) sa označujú ako písmená e) až g).

4.

V § 83 ods. 3 sa za slovo „prácu,“ vkladajú slová „potvrdenie o začatí 27. týždňa pred očakávaným dňom ...

Čl. IV

Zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 110 ods. 5 sa za číslo „149“ vkladá čiarka a číslo „149a“.

2.

Za § 149 sa vkladá § 149a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 149a Tehotenské štipendium (1) Plnoletej tehotnej žiačke strednej školy, ktorá má trvalý pobyt v ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 90aa znie:

„90aa) § 47a zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 426/2020 Z. z.“.

Čl. V

Zákon č. 467/2019 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení ...

1.

V čl. I bode 15 sa slovo „január“ vo všetkých tvaroch v celom texte vrátane nadpisu nahrádza slovom ...

2.

V čl. V sa slová „čl. I bodov 1 až 8, 11, 12 a 15, čl. II až IV“ nahrádzajú slovami „čl. II a III“ a ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť 31. decembra 2020 okrem čl. I až IV, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. apríla ...

Zuzana Čaputová v. r.v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore