Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2566
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 417/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021


Platnosť od: 29.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Účinnosť do: 31.07.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Rozpočtové právo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 417/2020 účinný od 01.01.2021 do 31.07.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 417/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej ...

1.

V § 1 a § 2 písm. j) sa slová „rodovej rovnosti“ nahrádzajú slovami „rovnosti žien a mužov a rovnosti ...

2.

§ 2 sa dopĺňa písmenami k) a l), ktoré znejú:

„k) dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny, l) dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti.“. ...

3.

V § 3 ods. 1 písmeno g) znie:

„g) rekonštrukciu a stavebné úpravy 1. miesta poskytovania sociálnej služby, ak je sociálna služba poskytovaná ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 10 až 15 znejú:

„10) § 24b až 29 zákona č. 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. 11) § 32 zákona č. 448/2008 ...

4.

V § 3 ods. 1 písm. i) sa slová „v zariadení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately v detskom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 22 znie:

„22) § 46 zákona č. 305/2005 Z. z. v znení zákona č. 61/2018 Z. z.“.

5.

V § 3 ods. 1 písmeno k) znie:

„k) kúpu, výstavbu, rekonštrukciu alebo stavebné úpravy rodinného domu alebo bytu centra pre deti a ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 23a a 23b sa vypúšťajú.

6.

V § 3 ods. 2 písm. b) sa vypúšťajú slová „alebo vykonáva opatrenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 26 sa vypúšťa.

7.

V § 3 ods. 5 sa slová „na nehnuteľnosť“ nahrádzajú slovami „k nehnuteľnosti, nadobudne vlastnícke právo ...

8.

V § 3 ods. 9 sa slová „uskutočnenie rekonštrukcie alebo stavebnej úpravy“ nahrádzajú slovami „kúpu, ...

13.

V § 4 ods. 8 písm. b) sa za slovo „úradu“ vkladajú slová „práce, sociálnych vecí a rodiny (ďalej len ...

17.

§ 9a vrátane nadpisu znie:

„§ 9a Dotácia na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí (1) Dotáciu na podporu rovnosti ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42a a 42b znejú:

„42a) § 4 ods. 1 písm. a) zákona č. 283/2002 Z. z. 42b) § 4 a § 19 ods. 1 zákona č. 308/1991 Zb. o ...

18.

Za § 9a sa vkladajú § 9b a 9c, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 9b Dotácia na podporu plnenia funkcií rodiny (1) Dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny možno ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 42ba až 42bc znejú:

„42ba) Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a ...

19.

V § 10 odsek 1 znie:

„(1) Dotáciu podľa § 2 možno poskytnúť na základe písomnej žiadosti. Súčasťou žiadosti o a) dotáciu ...

20.

V § 10 ods. 3 písmeno c) znie:

„c) nájomná zmluva alebo zmluva o výpožičke uzatvorená najmenej na päť rokov od podania žiadosti, ak ...

21.

V § 10 ods. 3 písm. e) sa za slovo „je“ vkladajú slová „výstavba alebo“.

22.

V § 10 ods. 3 písmeno i) znie:

„i) rozpočet, ak predmetom financovania je rekonštrukcia, stavebná úprava, kúpa alebo výstavba podľa ...

24.

V § 10 ods. 7 sa za slovo „pomoci“ vkladajú slová „a o dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti“.

25.

V § 10 odsek 8 znie:

„(8) Prílohou k žiadosti o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí a o dotáciu ...

26.

V § 11 ods. 1 a § 12 ods. 1 sa za slovom „činnosti“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „rodovej rovnosti“ ...

27.

V § 11 ods. 2 sa slová „úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, v ktorého územnom obvode má sídlo žiadateľ ...

28.

V § 12 ods. 3 sa za slovom „činnosti“ spojka „a“ nahrádza čiarkou a slová „rodovej rovnosti“ sa nahrádzajú ...

29.

Za § 16c sa vkladajú § 16d a § 16e, ktoré vrátane nadpisov znejú:

„§ 16d Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Pri hodnotení, posudzovaní a schvaľovaní ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021 okrem čl. I bodov 9 až 12, 14 až 16, 23, § 16e v bode ...

Boris Kollár v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore