Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71082
Dôvodové správy: 2414
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
01.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 413/2019 účinný od 01.05.2020


Platnosť od: 04.12.2019
Účinnosť od: 01.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony 413/2019 účinný od 01.05.2020
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 413/2019 s účinnosťou od 01.05.2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

1.

V § 50 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje 1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, 2. zamestnanie, ...

2.

V § 51 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

3.

V § 80 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje 1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, 2. zamestnanie, ...

Doterajšie písmeno c) sa vypúšťa a písmeno d) sa označuje ako písmeno c).

4.

V § 81 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ktorý napriek výzve štátnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená alebo ich ...

Doterajšie písmená c) až g) sa označujú ako písmená d) až h).

5.

V § 103 ods. 1 písm. c) sa na konci čiarka nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa tieto slová: „údaj o ...

6.

V § 139 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje 1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, 2. zamestnanie, ...

7.

V § 139 odsek 7 znie:

„(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje a) číslo volebného obvodu, b) meno, ...

8.

V § 140 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky ...

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

9.

V § 144 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) údaje o kandidátovi v rozsahu 1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, 2. zamestnanie, ...

10.

V § 144 odsek 6 znie:

„(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje a) meno, priezvisko, titul a ...

11.

V § 145 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ktorý napriek výzve volebnej komisie samosprávneho kraja v stanovenej lehote neodstránil všetky ...

Doterajšie písmená c) až e) sa označujú ako písmená d) až f).

12.

V § 171 ods. 4 písmeno b) znie:

„b) zoznam kandidátov, ktorý obsahuje 1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, 2. zamestnanie, ...

13.

V § 171 odsek 7 znie:

„(7) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje a) číslo volebného obvodu, b) meno, ...

14.

V § 172 ods. 1 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená ...

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

15.

V § 176 ods. 3 písmeno b) znie:

„b) údaje o kandidátovi v rozsahu 1. meno, priezvisko, titul a dátum narodenia kandidáta, 2. zamestnanie, ...

16.

V § 176 odsek 6 znie:

„(6) Kandidátna listina kandidáta bez politickej príslušnosti obsahuje a) meno, priezvisko, titul a ...

17.

V § 177 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) ktorý napriek výzve miestnej volebnej komisie v stanovenej lehote neodstránil všetky vlastné mená ...

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

18.

Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát ...

Čl. II

Zákon č. 162/2015 Z. z. Správny súdny poriadok v znení zákona č. 88/2017 Z. z. a zákona č. 344/2018 ...

V § 295 a v § 305 sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej príslušnosti“. ...

Čl. III

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej ...

V § 14 ods. 2 sa slová „nezávislých poslancov“ nahrádzajú slovami „poslancov bez politickej príslušnosti“. ...

Čl. IV

Zákon č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani a o zmene a doplnení zákona č. 85/2005 Z. z. o politických ...

1.

V § 17 sa číslovka „14“ nahrádza číslovkou „50“.

2.

Slová „nezávislý kandidát“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami „kandidát ...

Čl. V

Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa mení takto:

V § 160 ods. 1 písm. c) prvom bode sa slová „nezávislý kandidát“ nahrádzajú slovami „kandidát bez politickej ...

Čl. VI

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I až III, čl. IV bodu 2 a čl. V, ktoré nadobúdajú ...

Andrej Danko v. r. Peter Pellegrini v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore