Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 72034
Dôvodové správy: 2581
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
17.04.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 410/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 23.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Vysoké a vyššie školstvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 410/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 410/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. ...

1.

V § 34 ods. 2 sa slová „§ 102 ods. 3 písm. b)“ nahrádzajú slovami „§ 102 ods. 3 písm. c)“.

2.

V § 43 ods. 5 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) predkladá prezidentovi republiky návrh rektora vojenskej vysokej školy na odvolanie profesora podľa ...

Doterajšie písmená d) a e) sa označujú ako písmená e) a f).

3.

V § 43 ods. 6 písmeno k) znie:

„k) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem 1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo ...

4.

V § 44 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) predkladá prezidentovi republiky návrh rektora policajnej vysokej školy na odvolanie profesora podľa ...

Doterajšie písmená c) až i) sa označujú ako písmená d) až j).

5.

V § 44 ods. 4 písmeno j) znie:

„j) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem 1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo ...

6.

V § 45 ods. 3 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

„c) predkladá prezidentovi republiky návrh rektora zdravotníckej vysokej školy na odvolanie profesora ...

Doterajšie písmená c) a d) sa označujú ako písmená d) a e).

7.

V § 45 ods. 4 písmeno g) znie:

„g) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem 1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo ...

8.

V § 57 ods. 5 sa vypúšťajú slová „najneskôr do 20. septembra v akademickom roku, ktorý predchádza akademickému ...

9.

V § 66 ods. 1 sa za písmeno d) vkladajú nové písmená e) a f), ktoré znejú:

„e) nadobudnutím právoplatnosti rozhodnutia o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ...

Doterajšie písmená e) a f) sa označujú ako písmená g) a h).

10.

V § 66 ods. 2 písm. d) sa slová „písm. e)“ nahrádzajú slovami „písm. g)“.

11.

V § 66 sa odsek 2 dopĺňa písmenami e) a f), ktoré znejú:

„e) podľa odseku 1 písm. e) deň, keď rozhodnutie o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti nadobudlo ...

12.

V § 102 ods. 2 písmeno n) znie:

„n) plní úlohu odvolacieho orgánu v správnom konaní okrem 1. konania o neplatnosti štátnej skúšky alebo ...

13.

V § 102 ods. 3 sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predkladá na základe návrhu rektora verejnej vysokej školy alebo rektora súkromnej vysokej školy ...

Doterajšie písmená b) a c) sa označujú ako písmená c) a d).

14.

V § 108 sa odsek 1 dopĺňa písmenami d) až g), ktoré znejú:

„d) rozhodovania o neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti podľa § 108f ods. 1, e) rozhodovania ...

15.

Za § 108e sa vkladajú § 108f až 108k, ktoré vrátane nadpisu nad § 108f znejú:

„Vyhlásenie neplatnosti štátnej skúšky alebo jej súčasti, vyhlásenie neplatnosti rigoróznej skúšky alebo ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 50e a 50f znejú:

„50e) Napríklad zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom ...

16.

Za § 113aj sa vkladá § 113ak, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 113ak Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Konanie o neplatnosti štátnej ...

Čl. II

Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona ...

1.

V § 12 odsek 1 znie:

„(1) Výkonná rada a odvolacia komisia prijímajú svoje závery formou uznesení len na svojom zasadnutí; ...

2.

V § 24 ods. 1 sa slová „za desať“ nahrádzajú slovami „za šesť“ a slová „šesť rokov a najneskôr desať“ ...

3.

§ 35 sa dopĺňa odsekom 14, ktorý znie:

„(14) Agentúra môže začať konanie z vlastného podnetu v čase do podania informácie vysokou školou o ...

4.

V § 36 ods. 2 druhej vete sa slová „31. decembra 2020“ nahrádzajú slovami „31. marca 2021“ a na konci ...

5.

V § 37 ods. 1 sa číslo „2024“ nahrádza číslom „2022“.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I a čl. II bodov 1 až 3 a 5, ktoré nadobúdajú ...

v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore