Podzákonné predpisy k predpisu 404/2011

  1. platnýVyhláška o určení sumy finančných prostriedkov potrebných na pokrytie nákladov spojených s pobytom štátneho príslušníka tretej krajiny na území Slovenskej republiky 499/2011 účinný od 01.01.2012
MENU
Hore