Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71096
Dôvodové správy: 2416
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
09.07.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2011 účinný od 15.03.2011


Platnosť od: 26.02.2011
Účinnosť od: 15.03.2011
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Štátne orgány

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD93 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 233/2008 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov 40/2011 účinný od 15.03.2011
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 40/2011 s účinnosťou od 15.03.2011

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona ...

1.

V § 6 ods. 2 sa slová „Ministerstvo školstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo školstva“)“ ...

2.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 8a Dotácia na vedecko-technické služby (1) Dotáciu na vedecko-technické služby zo štátneho ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 12a až 12j znejú:

„12a) § 223 Zákonníka práce. 12b) § 8a ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. v znení zákona č. ...

3.

V § 9 písm. d) sa slová „ministra školstva Slovenskej republiky (ďalej len „minister školstva“)“ ...

4.

V § 10 sa odsek 3 dopĺňa písmenom t), ktoré znie:

„t) môže poskytnúť dotáciu žiadateľovi na vedecko-technické služby podľa § 8a.“. ...

5.

V § 11 ods. 2 písm. c) sa slová „dotácie právnickým osobám“ nahrádzajú slovami „finančné ...

6.

V § 11 ods. 2 sa za písmeno c) vkladá nové písmeno d), ktoré znie:

„d) v rozsahu vecnej pôsobnosti môžu poskytnúť dotáciu na vedecko-technické služby podľa ...

Doterajšie písmeno d) sa označuje ako písmeno e).

7.

V § 16 ods. 8 sa slová „osobitným predpisom a právnymi predpismi Európskeho spoločenstva vzťahujúcimi ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 20 znie:

„20) Napríklad čl. 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, nariadenie Rady (ES) č. 994/98 ...

8.

V § 18 ods. 2 písm. h) sa slová „Centrálnom informačnom portáli pre vedu, techniku a inovácie ...

9.

V § 19 ods. 7 sa slová „právnymi predpismi Európskeho spoločenstva30)“ nahrádzajú slovami ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 30 znie:

„30)
Nariadenie (ES) č. 800/2008.“.

10.

V § 20 ods. 5 sa slová „na svojej“ nahrádzajú slovami „na svojom“.

11.

V § 22 ods. 2 sa za slová „na štátne programy rozvoja infraštruktúry výskumu a vývoja,“ ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 33a znie:

„33a) Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 ...

12.

§ 28a znie:

„§ 28a Týmto zákonom sa preberajú právne záväzné akty Európskej únie uvedené v prílohe.“. ...

13.

Za § 28a sa vkladá § 28b, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 28b Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 15. marca 2011 Žiadosti o poskytnutie dotácie, ...

14.

Názov prílohy znie: „Zoznam preberaných právne záväzných aktov Európskej únie“.

15.

Slová „internetová stránka“ vo všetkých tvaroch sa v celom texte zákona nahrádzajú slovami ...

Čl. II

Zákon č. 185/2009 Z. z. o stimuloch pre výskum a vývoj a o doplnení zákona č. 595/2003 Z. z. ...

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Predkladanie žiadosti o stimuly (1) Ministerstvo školstva prijíma žiadosti o stimuly na ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 31a až 31d znejú:

„31a) § 26 ods. 2 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení zákona č. 233/2008 Z. z. 31b) § 116 Občianskeho ...

Čl. III

Zákon č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied sa dopĺňa takto:

V § 15 sa odsek 4 dopĺňa písmenom c), ktoré znie:

„c)
dotácie na vedecko-technické služby.17a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 17a znie:

„17a) § 8a zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení ...

Čl. IV - Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 15. marca 2011.

Ivan Gašparovič v. r.

Richard Sulík v. r.

Iveta Radičová v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore