Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022

Platnosť od: 29.11.2022
Účinnosť od: 01.12.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Správne právo, Ústavné súdnictvo, Trestné právo hmotné, Trestné právo procesné, Občianske súdne konanie, Konkurz a reštrukturalizácia, Prokuratúra, Všeobecné súdnictvo
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon č. 150/2022 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s novými sídlami a obvodmi súdov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 398/2022 účinný od 01.12.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 398/2022 s účinnosťou od 01.12.2022
Načítavam znenie...
MENU
Hore