Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022

Platnosť od: 05.11.2021
Účinnosť od: 31.03.2022
Účinnosť do: 31.07.2022
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Trestné právo, Poplatkové právo, Štátna správa, Správa daní, Verejné obstarávanie
Originál dokumentu:

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 395/2021 účinný od 31.03.2022 do 31.07.2022
Informácie ku konkrétnemu zneniu predpisu
Zákon 395/2021 s účinnosťou od 31.03.2022 na základe 64/2022

Legislatívny proces k zákonu 64/2022
Legislatívny proces k zákonu 395/2021

Načítavam znenie...
MENU
Hore