Všetky konsolidované znenia predpisu 393/2020

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.10.2021 účinný od 01.10.2021
2 01.07.2021 účinný od 01.07.2021 do 30.09.2021
3 01.01.2021 účinný od 01.01.2021 do 30.06.2021
MENU
Hore