Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.05.2021

Platnosť od: 20.09.1990
Účinnosť od: 01.05.2021
Autor: Slovenská národná rada
Oblasť: Štátne územie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST15JUD67DS4EUPPČL1

Zákon Slovenskej národnej rady o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave 377/1990 účinný od 01.05.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 377/1990 s účinnosťou od 01.05.2021 na základe 147/2021


Nový paragraf
§ 7c
Spolupráca Bratislavy a mestských častí


Bratislava a mestské časti ako správcovia miestnych komunikácií môžu spolupracovať na základe zmluvy2a) aj na účel zabezpečenia odstraňovania vozidiel podľa osobitného zákona,2b) a to nariadenia odstránenia vozidla, technického výkonu jeho odstránenia a vymáhania nákladov za jeho odstránenie. Zabezpečením odstraňovania vozidiel môžu zmluvné strany poveriť aj inú niektorou z nich alebo nimi spoločne založenú alebo zriadenú právnickú osobu2c) za predpokladu, že v takto poverenej právnickej osobe má jedna zo zmluvných strán výlučnú majetkovú účasť alebo v ktorej majú viaceré zmluvné strany spoločne výlučnú majetkovú účasť.
zobraziť paragraf
Načítavam znenie...
MENU
Hore