Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2019 účinný od 01.01.2021

Platnosť od: 18.11.2019
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna hospodárska politika, Štátne fondy, Zamestnanosť

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 374/2019 účinný od 01.01.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 374/2019 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 374/2019

Neevidujeme žiadne súvislosti k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore