Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70787
Dôvodové správy: 2343
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
31.03.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2013 účinný od 15.11.2013 do 12.06.2014


Platnosť od: 15.11.2013
Účinnosť od: 15.11.2013
Účinnosť do: 12.06.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Kontrolné orgány, Ochrana spotrebiteľa

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2 JUD DS3 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 367/2013 účinný od 15.11.2013 do 12.06.2014
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 367/2013 s účinnosťou od 15.11.2013

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení zákona ...

1.

§ 7 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

„(4) Predávajúci nesmie predaj tovaru, vrátane jeho dodania, alebo poskytnutie služby spotrebiteľovi ...

2.

Za § 7 sa vkladajú § 7a až 7c, ktoré vrátane nadpisu znejú:

„Predajná akcia § 7a (1) Akciou podľa § 5 ods. 1 písm. a) je aj predajná akcia organizovaná na základe ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 19a znie:

„19a)
§ 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“.

3.

V § 8 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

„(2) Ak predávajúci nesplní informačné povinnosti podľa § 7 ods. 1 ani dodatočne, spotrebiteľ je oprávnený ...

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

4.

V § 8 ods. 3 sa na konci pripája táto veta: „Spotrebiteľ je oprávnený vrátenie tovaru predávajúcemu ...

5.

§ 8 sa dopĺňa odsekom 5, ktorý znie:

„(5) Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu ...

6.

§ 12 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

„(7) Ak predávajúci napriek uloženiu pokuty podľa § 14 ods. 2 alebo upozorneniu orgánu dozoru v priebehu ...

7.

V § 14 ods. 2 sa slová „100 000 Sk“ nahrádzajú slovami „16 500 eur“ a slová „§ 7 ods. 1 a 3, § 8 ods. ...

8.

Za § 14 sa vkladá § 14a, ktorý znie:

„§ 14a Práva spotrebiteľa ustanovené týmto zákonom nemožno vopred zmluvne vylúčiť ani obmedziť.25)“. ...

9.

§ 15 vrátane nadpisu znie:

„§ 15 Prechodné ustanovenia (1) Ak predávajúci oznámil spotrebiteľom pred účinnosťou tohto zákona uskutočnenie ...

Čl. II

Zákon č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene ...

1.

V § 4 ods. 2 sa za písmeno e) vkladá nové písmeno f), ktoré znie:

„f) informuje verejnosť o prijatých opatreniach na mieste alebo ochranných opatreniach, ak ide o organizovanie ...

Doterajšie písmená f) až i) sa označujú ako písmená g) až j).

Poznámka pod čiarou k odkazu 10aa znie:

„10aa)
§ 7a až 7c zákona č. 108/2000 Z. z. v znení zákona č. 367/2013 Z. z.“.

2.

V § 6 sa odsek 1 dopĺňa písmenom e), ktoré znie:

„e) zakáže uskutočnenie predajnej akcie10aa) alebo jej pokračovanie, ak je dôvodná obava, že sú ohrozené ...

3.

V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

„g) zakáže organizovanie predajných akcií, ak zistí, že sú porušované práva spotrebiteľa alebo organizátorovi ...

4.

Za § 8 sa vkladá § 8a, ktorý znie:

„§ 8a Porušenie opatrenia na mieste podľa § 6, ochranného opatrenia podľa § 8 alebo predbežného opatrenia ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 18c a 19 znejú:

„18c) Zákon č. 250/2007 Z. z. 19) § 58 zákona č. 455/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.“. ...

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Ivan Gašparovič v. r.Pavol Paška v. r.Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore