Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov 366/1997 účinný od 01.02.2004 do 31.01.2008

Platnosť od: 24.12.1997
Účinnosť od: 01.02.2004
Účinnosť do: 31.01.2008
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Odmena za prácu, Úrady práce

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD2DSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 90/1996 Z. z. o minimálnej mzde a o zmene niektorých zákonov 366/1997 účinný od 01.02.2004 do 31.01.2008
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 366/1997 s účinnosťou od 01.02.2004 na základe 5/2004
MENÍ:
5/2004 Z. z. Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov 5/2004 účinný od 01.01.2023 Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
461/2003 Z. z. Zákon o sociálnom poistení 461/2003 účinný od 01.01.2023 Zákon o sociálnom poistení
387/1996 Z. z. o zamestnanosti 387/1996 účinný od 01.01.2004 do 01.02.2004 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o zamestnanosti
90/1996 Z. z. o minimálnej mzde 90/1996 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2008 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde
90/1996 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde 90/1996 účinný od 01.10.2007 do 31.01.2008 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o minimálnej mzde
274/1994 Z. z. o Sociálnej poisťovni 274/1994 účinný od 01.01.2004 do 01.01.2004 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Sociálnej poisťovni
Načítavam znenie...
MENU
Hore