Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať výraz:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať výraz:
Dokument musí obsahovať výraz:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 71951
Dôvodové správy: 2562
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
05.03.2021
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 365/2020 účinný od 01.01.2021


Platnosť od: 12.12.2020
Účinnosť od: 01.01.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Dôchodkové zabezpečenie, Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD DS1 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 365/2020 účinný od 01.01.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 365/2020 s účinnosťou od 01.01.2021

Legislatívny proces k zákonu 365/2020

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení zákona č. 272/2008 Z. z., zákona ...

1.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

„1) § 6 zákona č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.

2.

V § 1 sa slová „ako štátnej sociálnej dávky (ďalej len „príplatok“)“ nahrádzajú slovami „(ďalej len ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 1a znie:

„1a) § 10 ods. 2 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 58/2009 Z. z.“.

3.

V nadpise § 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „na uplatnenie nároku na príplatok“.

4.

V § 2 sa odsek 1 dopĺňa písmenami c) a d), ktoré znejú:

„c) najmenej tri mesiace internovaná v centralizovaných kláštoroch,3c) d) uznaná za veterána protikomunistického ...

5.

V § 2 ods. 3 sa za slovo „väzňovi“ vkladajú slová „alebo veteránovi protikomunistického odboja“ a slová ...

6.

V § 3 ods. 1 prvej vete sa slová „je 5 eur“ nahrádzajú slovami „pre oprávnenú osobu uvedenú v § 2 ods. ...

7.

V § 3 ods. 1 druhej vete sa slová „prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia“ nahrádzajú slovami ...

8.

V § 3 ods. 1 tretej vete sa slová „prác alebo protiprávneho násilného odvlečenia“ nahrádzajú slovami ...

9.

V § 3 ods. 4 sa za slovo „väzeň“ vkladajú slová „alebo veterán protikomunistického odboja“.

10.

Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 4a Jednorazový príplatok (1) Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na jednorazový príplatok je fyzická ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 4a znie:

„4a) § 11a ods. 3 a 4 a § 11b ods. 5 a 6 zákona č. 219/2006 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.“.

11.

V § 5 ods. 1 a 2 sa za slovo „príplatok“ vkladajú slová „a jednorazový príplatok“.

12.

Za § 6 sa vkladá § 6a, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 6a Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2021 (1) Do 31. decembra 2021 sa na konanie ...

Čl. II

Zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých ...

V § 94 ods. 1 písm. b) bode 9 sa za slovo „dôchodku“ vkladajú slová „a jednorazového príplatku k dôchodku“. ...

Čl. III

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

V § 179 ods. 1 písm. a) sa za trinásty bod vkladá nový štrnásty bod, ktorý znie:

„14. o priznaní príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku k dôchodku podľa osobitného predpisu,95aaa)“. ...

Doterajší štrnásty bod a pätnásty bod sa označujú ako pätnásty bod a šestnásty bod.

Poznámka pod čiarou k odkazu 95aaa znie:

„95aaa) Zákon č. 274/2007 Z. z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom v znení neskorších predpisov.“. ...

2.

V § 179 ods. 1 písm. e) sa za slová „pozostalostnú úrazovú rentu,“ vkladajú slová „príspevok účastníkom ...

3.

V § 285 ods. 1 písm. m) sa slová „dôchodku podľa osobitného predpisu113b)“ nahrádzajú slovami „dôchodku ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 113b sa vypúšťa.

Čl. IV

Zákon č. 219/2006 Z. z. o protikomunistickom odboji v znení zákona č. 58/2009 Z. z. sa dopĺňa takto:

1.

§ 11a sa dopĺňa odsekmi 3 a 4, ktoré znejú:

„(3) Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania príplatku k dôchodku a jednorazového príplatku ...

Poznámky pod čiarou k odkazom 7aa a 7ab znejú:

„7aa) § 2 ods. 1 písm. d) a § 4a ods. 1 zákona č. 274/2007 Z. o príplatku k dôchodku politickým väzňom ...

2.

§ 11b sa dopĺňa odsekmi 5 a 6, ktoré znejú:

„(5) Ústav pamäti národa je povinný na účely priznania jednorazového príplatku podľa osobitného predpisu7ac) ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7ac znie:

„7ac) § 4a ods. 2 zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.“.

3.

Za § 11c sa vkladá § 11d, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 11d Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. januára 2021 Ústav pamäti národa je povinný Sociálnej ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7c znie:

„7c) § 6a zákona č. 274/2007 Z. z. v znení zákona č. 365/2020 Z. z.“.

Čl. V

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2021.

Zuzana Čaputová v. r. v z. Gábor Grendel v. r. Igor Matovič v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore