Všetky konsolidované znenia predpisu 363/2021

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 12.10.2021 účinný od 12.10.2021
MENU
Hore