Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70994
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
29.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon o Slovenskej komore výcvikových zariadení autoškôl a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 315/1996 Z. z. o premávke na pozemných komunikáciách 359/2000 účinný od 23.05.2020


Platnosť od: 01.11.2000
Účinnosť od: 23.05.2020
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Územná samospráva, Pozemné komunikácie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST5 JUD2 DS2 EU PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 359/2000 s účinnosťou od 23.05.2020 na základe 386/2019


§ 5
Základné úlohy komory

(1)
Komora
a)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie výcviku žiadateľov o udelenie inštruktorského oprávnenia (ďalej len „inštruktorský kurz“),2)
b)
organizuje a zabezpečuje vykonávanie doškoľovacích kurzov inštruktorov,2a)
c)
organizuje a zabezpečuje kurzy na vydanie preukazu skúšobného komisára komory a doškoľovacie kurzy skúšobného komisára komory,2b)
d)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených inštruktorských kurzoch a doškoľovacích kurzoch inštruktorov autoškôl, o účastníkoch kurzov a o udelených vodičských oprávneniach a inštruktorských oprávneniach do informačného systému podľa osobitného predpisu,2c)
e)
zaznamenáva údaje o začatých a ukončených kurzoch podľa písmen a) až d) do informačného systému podľa osobitného predpisu,2c)
f)
zasiela prostredníctvom informačného systému podľa osobitného predpisu2c) Ministerstvu dopravy a výstavby Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo dopravy“) bezodkladne po ukončení kurzu hlásenie o ukončení kurzov podľa písmen a) až d),
g)
spolupôsobí s okresným úradom v sídle kraja pri vykonávaní inštruktorských skúškok2d) tým, že zástupcovia komory sú členmi skúšobnej komisie,
h)
spolupôsobí s ministerstvom dopravy pri vykonávaní skúšok na vydanie preukazu skúšobného komisára komory3) a skúšok na predĺženie platnosti preukazu skúšobného komisára tým, že zástupcovia komory sú členmi skúšobnej komisie.
(2)
Komora plní ďalej tieto úlohy:
a)
zastupuje záujmy svojich členov vo vzťahu k orgánu štátnej správy,
b)
dohliada, aby jej členovia vykonávali svoju činnosť odborne a spôsobom upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako aj v súlade so stanovami komory,
c)
zabezpečuje v spolupráci s príslušnými štátnymi orgánmi alebo vo vlastnej pôsobnosti zvyšovanie odbornosti svojich členov,
d)
spolupracuje so štátnymi orgánmi pri príprave návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa na činnosť výcvikových zariadení autoškôl a dopravnú výchovu,
e)
spolupracuje s orgánmi štátnej správy pri kontrole výcvikových zariadení autoškôl,
f)
vydáva predpisy o vnútornej organizácii a činnosti komory (stanovy komory, organizačný poriadok),
g)
spolupracuje s obdobnými odbornými a profesijnými organizáciami,
h)
poskytuje svojim členom pomoc pri zabezpečovaní schválených učebných pomôcok a tlačív používaných vo výcvikových zariadeniach autoškôl,
i)
spolupôsobí pri vykonávaní dopravnej výchovy v základných školách a stredných školách a na dopravných ihriskách,
j)
organizuje kurzy na zvyšovanie odbornej spôsobilosti vodičov a inštruktorov,
k)
poskytuje svojim členom informačné a poradenské služby vo veciach spojených s podnikaním,
l)
vedie zoznam členov.
zobraziť paragraf
§ 15
Úrad komory

(1)
Komora môže vytvoriť na obstarávanie záležitostí spojených s jej činnosťou úrad komory, ktorý
a)
pripravuje odborné a administratívne podklady na rokovanie orgánov komory,
b)
vykonáva administratívne práce komory,
c)
vedie evidenciu členov komory, inštruktorov, skúšobných komisárov, prevádzkovateľov autoškoly, zodpovedných zástupcov autoškoly a kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až d),
d)
vykonáva agendu hospodárskej správy komory,
e)
zabezpečuje plnenie úloh podľa požiadaviek predstavenstva,
f)
zabezpečuje organizovanie kurzov podľa § 5 ods. 1 písm. a) až c).
(2)
Činnosť úradu komory riadi a za jeho hospodárenie zodpovedá riaditeľ, ktorého vymenúva predstavenstvo. Riaditeľ úradu komory sa zúčastňuje na zasadaniach predstavenstva a valného zhromaždenia.
(3)
Podrobnosti o organizácii úradu komory a jeho úlohách určuje organizačný poriadok, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie.
zobraziť paragraf
§ 18

(1)
Do zvolenia výkonných orgánov komory práce súvisiace so zriaďovaním komory zabezpečuje prípravný výbor vymenovaný ministerstvom dopravy do 30 dní od nadobudnutia účinnosti tohto zákona.
(2)
Prípravný výbor zvolá ustanovujúce zasadnutie valného zhromaždenia do šiestich mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto zákona a pripraví návrh stanov komory.
(3)
Valné zhromaždenie na svojom prvom zasadnutí schváli stanovy komory, zásady jej hospodárenia, rozpočet komory a zvolí orgány komory.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2)  § 8 zákona č. 93/2005 Z. z. o autoškolách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2a)  § 11 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]2b)  § 9a zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]3)  § 9a ods. 6 zákona č. 93/2005 Z. z. v znení zákona č. 386/2019 Z. z.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]4)  Napríklad zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
Poznámka
[]5)  Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov.
zobraziť paragraf
...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore