Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 355/2021 účinný od 01.11.2021

Platnosť od: 08.10.2021
Účinnosť od: 01.11.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Sociálne poistenie

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov 355/2021 účinný od 01.11.2021
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 355/2021 s účinnosťou od 01.11.2021
Zobraziť iba vybrané paragrafy:
Zobraziť

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

ktorým sa dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 551/2003 Z. z., zákona č. 600/2003 Z. ...

1.

Za § 293fob sa vkladá § 293foc, ktorý vrátane nadpisu znie:

„§ 293foc Prechodné ustanovenie k úprave účinnej od 1. novembra 2021 Ak je poistencovi priznaný invalidný ...

2.

V prílohe č. 4 sa kapitola V dopĺňa položkou 9, ktorá znie:

„ Položka Druh zdravotného postihnutia Miera poklesu schopnosti zárobkovej činnosti v % 9. Poruchy ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. novembra 2021.

Zuzana Čaputová v. r. Boris Kollár v. r. Eduard Heger v. r.

Načítavam znenie...
MENU
Hore