Dôvodové správy k predpisu 350/2005

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 82/2005 Z. z.
    K predpisu 350/2005 , dátum vydania: 06.08.2005
MENU
Hore