Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019

Platnosť od: 10.12.2018
Účinnosť od: 01.01.2019
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Cestovný ruch

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUDDSEUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 347/2018 účinný od 01.01.2019
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 347/2018 s účinnosťou od 01.01.2019
MENÍ:
55/2017 Z. z. Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov 55/2017 účinný od 01.02.2022 Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
281/2015 Z. z. Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 281/2015 účinný od 01.03.2021 Zákon o štátnej službe profesionálnych vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2010 Z. z. Zákon o podpore cestovného ruchu 91/2010 účinný od 28.11.2020 Zákon o podpore cestovného ruchu
595/2003 Z. z. Zákon o dani z príjmov 595/2003 účinný od 01.01.2023 Zákon o dani z príjmov
311/2001 Z. z. Zákonník práce 311/2001 účinný od 01.01.2023 Zákonník práce
315/2001 Z. z. Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore 315/2001 účinný od 01.03.2021 Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
200/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov 200/1998 účinný od 01.01.2019 do 30.06.2019 Zákon o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
152/1994 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov 152/1994 účinný od 01.01.2019 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov
Načítavam znenie...
MENU
Hore