Zbierka 68.000 predpisov - vrátane zákonov od roku 1945
- všetky konsolidované znenia + najnovšia judikatúra + dôvodové správy + podzákonné predpisy + zmluvy a predpisy EÚ

Stačí sa zaregistrovať
a získate 2 týždne zdarma
2 týždne zdarma
X
Mali ste na mysli
...
Znenie právného predpisu účinné ku dňu:
Dokument musí obsahovať aj:
Dokument nesmie obsahovať:
Typ právneho predpisu:
Autor:
Dokument nesmie obsahovať:
Dokument musí obsahovať aj:
+Hľadať podľa paragrafu
:
:
:
od:
do:
:

Počet dokumentov v databáze
Zbierka zákonov: 70987
Dôvodové správy: 2380
Európska legislatíva: 307023
Posledná aktualizácia
27.05.2020
Najnovšie účinné predpisy
Novovyhlásené prepisy
Info k celému predpisu
Info k danému zneniu
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam zmeny...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. 346/2007 účinný od 01.09.2007


Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.09.2007
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Geológia, geodézia, kartografia

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1 JUD10 DS1 EU1 PP ČL0
...   Načítavam historické znenia...
...   Načítavam judikatúru...
...   Načítavam dôvodové správy...
...   Načítavam európsku legislatívu...
...   Načítavam podzákonné predpisy...
...   Načítavam články...

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona č. 423/2003 Z. z. 346/2007 účinný od 01.09.2007
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 346/2007 s účinnosťou od 01.09.2007

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní. ZAREGISTRUJTE SA NA 14 DNÍ BEZPLATNE! 

UPOZORNENIE: Znenia §-ov sú skrátené. Na zobrazenie celého znenia musíte byť zaregistrovaní.

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii ...

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení zákona ...

1.

V § 4 sa odsek 2 dopĺňa písmenami o) a p), ktoré znejú:

„o) vydáva rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie na autorizačné overovanie vybraných geodetických ...

2.

V § 4 ods. 5 písmeno e) znie:

„e) vedie evidenciu leteckých meračských snímok a prvotných materiálov leteckého diaľkového ...

3.

V § 4 ods. 7 sa vypúšťajú slová „vodohospodárstva a“.

4.

V § 4 ods. 8 sa za slová „sídelných jednotiek“ vkladá čiarka a slová „vodného hospodárstva“. ...

5.

V § 7 odsek 6 znie:

„(6) Konanie o odňatie osvedčenia podľa odseku 5 začne úrad z vlastného podnetu alebo na podnet ...

6.

V § 11 odsek 3 znie:

„(3) Informácie zo štátnej dokumentácie sa poskytujú a sprístupňujú za odplatu; to sa nevzťahuje ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 7 znie:

„7) § 69 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. v znení zákona č. ...

7.

V § 18 odsek 2 znie:

„(2) Rozhodnúť o štandardizácii názvov vôd, chránených území a krasových javov z územia ...

8.

V § 18 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

„(4) O štandardizácii vžitých podôb slovenských názvov sídelných a nesídelných geografických ...

Doterajšie odseky 4 až 8 sa označujú ako odseky 5 až 9.

9.

V § 18 odsek 8 znie:

„(8) Štandardizované geografické názvy sú záväzné pre vydavateľov kartografických diel, ...

10.

V § 19 odsek 1 znie:

„(1) Automatizovaný informačný systém geodézie, kartografie a katastra je informačným systémom ...

Poznámka pod čiarou k odkazu 13a znie:

„13a) Zákon č. 275/2006 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení ...

11.

V § 20a sa slová „Štátne orgány a štátne rozpočtové organizácie“ nahrádzajú slovami ...

12.

V § 21 sa vkladá nový odsek 1, ktorý znie:

„(1) Prevádzkovateľ sprístupňuje a umožňuje vyhľadávanie informácií z katastra nehnuteľností ...

Doterajšie odseky 1 až 7 sa označujú ako odseky 2 až 8.

13.

V § 21 ods. 2 sa slová „pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ...

14.

V § 21 ods. 5 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ...

15.

V § 21 ods. 8 sa slová „k nim pomocou počítačovej siete“ nahrádzajú slovami „prostredníctvom ...

16.

V § 28 odsek 2 znie:

„(2) Ministerstvo obrany Slovenskej republiky všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnejšie ...

17.

Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

„§ 28a Týmto zákonom sa preberajú právne akty Európskych spoločenstiev a Európskej únie uvedené ...

18.

Zákon sa dopĺňa prílohou, ktorá vrátane nadpisu znie:

„Príloha k zákonu č. 215/1995 Z. z. v znení zákona č. 346/2007 Z. z. ZOZNAM PREBERANÝCH PRÁVNYCH ...

Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2007.

Ivan Gašparovič v. r.

Pavol Paška v. r.

Robert Fico v. r.

...   Načítavam znenie...
Judikaty.info © všetky práva vyhradené

Rozšírená syntax

Nasledujúce operáty a modifikátory môžu byť použité, keď používate rozšírenú syntax vyhľadávania:

operát ALEBO:

hello | world

operát NIE:

hello -world
hello !world

hľadanie frázy:

"hello world"

príbuzný výraz:

"hello world"~10

zhoda kvóra:

"the world is a wonderful place"/3

striktné poradie:

aaa << bbb << ccc

modifikátor exaktnej formy:

raining =cats and =dogs

Rozšírené vyhľadávanie: príklad

"hello world" "example program"~5 python -(php|perl) code

Význam tohto hľadania:

Operátor "A" je vždy implicitne zahrnutý, a tak "hello world" znamená, že aj "hello" aj "world" musia byť v dokumente prítomné.

Priorita operátu OR (alebo) je vyššia než AND (a), preto "looking for cat | dog | mouse" znamená "looking for ( cat | dog | mouse )" a nie "(looking for cat) | dog | mouse".

Blízkosť výrazov je špecifikovaná v slovách, nastavených pre počítanie slov a aplikuje sa na všetky slová v úvodzovkách. Napr. dotaz "cat dog mouse"~5 znamená, že musí byť byť rozostup menej než 8 slov, ktorý obsahuje všetky tri slová, atď. "CAT aaa bbb ccc DOG eee fff MOUSE" nebude vyhľadaný, pretože rozostup je presne 8 slov dlhý.

Zhoda kvóra predstavuje istý druh konfúzneho vyhľadania. Takýmto spôsobom vyhľadáte iba tie dokumenty, ktoré prejdú prahom daných slov. Príklad ("the world is a wonderful place"/3) vyhľadá všetky dokumenty, ktoré obsahujú min. 3 zo 6 špecifikovaných slov.

Striktné poradie vyhľadá dokumenty iba ak sa žiadané slová vyskytnú v dokumente presne v takomto poradí. Napr. dotaz "black << cat" (bez úvodzoviek) vyhľadá dokument obsahujúci "black and white cat" ale nie dokument obsahujúci "that cat was black" . Operátor Poradia má najnižšiu prioritu. Môže byť používaný na kľúčové slová a zároveň na komplexnejšie vyjadrenia, atď. viď platný dotaz:

(bag of words) << "exact phrase" << red|green|blue

Modifikátor exaktnej formy kľúčového slova vyhľadá iba tie dokumenty, v ktorých sa kľúčové slovo nachádza v presne špecifikovanej forme. Systém je nastavený tak, aby našiel kmeň kľúčového slova. Napr. dotaz "runs" nájde dokumenty, ktoré obsahujú "runs" ale aj "running", pretože kmeň u oboch slov je "run" – zatiaľ čo dotaz "=runs" vyhľadá iba prvý dokument. Tento modifikátor pôsobí na kľúčové slovo a teda môže byť použitý medzi operátormi ako fráza, blízkosť a kvórum.

Hore