Dôvodové správy k predpisu 345/2012

  1. Vládny návrh zákona o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 180/2013 , dátum vydania: 29.06.2013
  2. Vládny návrh zákona o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 345/2012 , dátum vydania: 16.11.2012
MENU
Hore