Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 342/2007 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD8DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 342/2007 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 342/2007 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011
MENÍ:
404/2011 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 404/2011 účinný od 01.01.2021 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. Trestný poriadok 301/2005 účinný od 01.07.2024 Trestný poriadok
403/2004 Z. z. Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov 403/2004 účinný od 01.11.2009 do 31.08.2010 Zákon o európskom zatýkacom rozkaze a o zmene a doplnení niektorých zákonov
190/2003 Z. z. Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov 190/2003 účinný od 08.10.2020 Zákon o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov
477/2003 Z. z. Zákon o ochrane štátnej hranice 477/2003 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011 Zákon o ochrane štátnej hranice
477/2003 Z. z. Zákon o ochrane štátnej hranice 477/2003 účinný od 01.01.2009 do 31.12.2011 Zákon o ochrane štátnej hranice
48/2002 Z. z. Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48/2002 účinný od 20.07.2011 do 31.12.2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
48/2002 Z. z. o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 48/2002 účinný od 20.07.2011 do 31.12.2011 Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
73/1998 Z. z. Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície 73/1998 účinný od 01.01.2023 Zákon o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície
145/1995 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch 145/1995 účinný od 01.03.2022 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
171/1993 Z. z. Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore 171/1993 účinný od 01.01.2020 Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
Načítavam znenie...
MENU
Hore