Dôvodové správy k predpisu 342/2007

  1. Vládny návrh zákona o kontrole hraníc a pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 404/2011 , dátum vydania: 22.11.2011
MENU
Hore