Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 342/2007 účinný od 01.01.2012

Platnosť od: 26.07.2007
Účinnosť od: 01.01.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Ekonomika a obchodné vzťahy v medzinárodnom práve, Obrana, územie a bezpečnostné vzťahy v medzinárodnom práve

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST3JUD8DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Schengenského priestoru 342/2007 účinný od 01.01.2012
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 342/2007 s účinnosťou od 01.01.2012 na základe 404/2011
Načítavam znenie...
MENU
Hore