Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 341/2012 účinný od 01.12.2012

Platnosť od: 15.11.2012
Účinnosť od: 01.12.2012
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Štátna správa, Občianske a politické práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST1JUD6DS2EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov 341/2012 účinný od 01.12.2012
Prejsť na §    
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 341/2012 s účinnosťou od 01.12.2012
MENÍ:
211/2000 Z. z. Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 211/2000 účinný od 01.08.2022 Zákon o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)
Načítavam znenie...
MENU
Hore