Všetky konsolidované znenia predpisu 341/2012

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.12.2012 účinný od 01.12.2012
MENU
Hore