Dôvodové správy k predpisu 341/2012

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
    K predpisu 341/2012 , dátum vydania: 15.11.2012
  2. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov
    K predpisu 341/2012 , dátum vydania: 15.11.2012
MENU
Hore