Všetky konsolidované znenia predpisu 341/2005

Porovnať ľubovoľné znenia

# Úplné znenie od Novela
1 01.01.2006 účinný od 01.01.2006
2 01.09.2005 účinný od 01.09.2005 do 31.12.2005
MENU
Hore