Dôvodové správy k predpisu 341/2005

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
    K predpisu 341/2005 , dátum vydania: 30.07.2005
MENU
Hore