Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021

Platnosť od: 28.11.2020
Účinnosť od: 28.06.2021
Účinnosť do: 31.12.2021
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Bankovníctvo a peňažníctvo

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST4JUDDS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 340/2020 účinný od 28.06.2021 do 31.12.2021
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 340/2020 s účinnosťou od 28.06.2021

Legislatívny proces k zákonu 340/2020

Načítavam znenie...
MENU
Hore