Európska legislatíva k predpisu 339/2013

 1. Smernica Rady 2013/25/EÚ z  13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
 2. Smernica Rady 2013/25/EÚ z  13. mája 2013 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Chorvátskej republiky upravujú určité smernice v oblasti práva usadiť sa a slobody poskytovať služby
 3. 2005/36/ES: Rozhodnutie Komisie z 8. septembra 2004, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie Komisie 2004/166/ES o pomoci pri reštrukturalizácii, ktorú Francúzsko uvažuje zaviesť v prospech Société Nationale Corse Méditerranée (SNCM), námorná spoločnosť (oznámené pod číslom dokumentu K(2004) 3359)Text s významom pre EHP
 4. Nariadenie Komisie (ES) č. 279/2009 zo 6. apríla 2009 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom pre EHP )
 5. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 213/2011 z  3. marca 2011 , ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a V k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií Text s významom pre EHP
 6. Smernica 98/5/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uľahčení trvalého výkonu právnického povolania v inom členskom štáte ako v tom, kde bola získaná kvalifikácia
 7. 2013/25/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra 2012 , ktorým sa prijíma tretí aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v makaronézskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2012) 8167]
 8. 2013/25/EÚ: Vykonávacie rozhodnutie Komisie zo 16. novembra 2012 , ktorým sa prijíma tretí aktualizovaný zoznam lokalít európskeho významu v makaronézskom biogeografickom regióne [oznámené pod číslom C(2012) 8167]
 9. 2006/100/ES: Rozhodnutie Komisie z  3. februára 2006 , ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 2005/7/ES schvaľujúce metódu klasifikácie jatočne opracovaných tiel ošípaných na Cypre [oznámené pod číslom K(2006) 215]
 10. Nariadenie Komisie (ES) č. 755/2008 z 31. júla 2008 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom pre EHP)
 11. Nariadenie Komisie (EÚ) č. 623/2012 z  11. júla 2012 , ktorým sa mení a dopĺňa príloha II k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií Text s významom pre EHP
 12. Smernica Rady 2006/100/ES z 20. novembra 2006 , ktorou sa z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska upravujú určité smernice v oblasti voľného pohybu osô
 13. Nariadenie Komisie (ES) č. 1430/2007 z 5. decembra 2007 , ktorým sa menia a dopĺňajú prílohy II a III k smernici Európskeho parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávaní odborných kvalifikácií (Text s významom pre EHP )
MENU
Hore