Dôvodové správy k predpisu 339/2013

  1. Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov
    K predpisu 339/2013 , dátum vydania: 01.11.2013
MENU
Hore