Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014

Platnosť od: 14.11.2012
Účinnosť od: 01.01.2013
Účinnosť do: 31.12.2014
Autor: Národná rada Slovenskej republiky
Oblasť: Občianske súdne konanie, Obchodné záväzkové vzťahy, Orgány ochrany práva

Informácie ku všetkým historickým zneniam predpisu
HIST2JUD2DS1EUPPČL0

Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 586/2003 Z. z. o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony 335/2012 účinný od 01.01.2013 do 31.12.2014
Informácie ku konkretnému zneniu predpisu
Zákon 335/2012 s účinnosťou od 01.01.2013

Neevidujeme žiadne komentáre k tomuto predpisu

Načítavam znenie...
MENU
Hore